കാവ്‌

Posted: ഒക്ടോബര്‍ 31, 2010 in Uncategorized

പുള്ളുവന്‍ പാട്ടൊഴിഞ്ഞു  പോയൊരു കാവുന്ടെനിക്ക്
നിഴലായി , ചുറ്റിപിന്നഞ്ഞ വള്ളികളായി നാഗതാന്മാര്‍
 എന്നെ തോടുന്നൊരു കാവ്‌
 മഞ്ഞള്‍ കൂട്ടുകള്‍ പുരട്ടി
നാഗരാജാവും,നാഗയക്ഷിയും ദൈവതാന്മാരാകുന്നു  ഇവിടെ
 
 നൂറും പാലും നിവെദിക്കുമ്പോള്‍
സര്‍പ്പദോഷങ്ങള്‍ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന നാഗങ്ങള്‍
പുല്ലോര്ര്‍കുടവും വീണയുമായി പുള്ളുവത്തി എന്നോ അഷ്ടിക്കായി
കളമൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു
എന്നിട്ടുമെന്തേ ഒതുക്കു കെട്ടുകള്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഉള്ളില്‍
പുല്ലുവന്പ്പാട്ടു ത്രെസിക്കുന്നു
 
ഇരുള്‍ പന്തലിച്ച എന്റെ സര്‍പ്പത്തറയില്‍
രാവിന്റെ  തിരിവെളിച്ചതില്‍
ഇന്നലെ കണ്ടു നാഗങ്ങള്‍ ഉറഞ്ഞൊരുകളം
നിറകളം മായ്ച്ചവരിഴഞ്ഞിറങ്ങുന്നു
പടം പൊഴിച്ച് തുടിച്ചു നീന്തുന്നു
മഞ്ഞള്കുങ്കുമം തണുപ്പിലലിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു
 
ഇന്നവിടെ പന്തലഴിച്ചിരിക്കുന്നു
സൂര്യന്‍ ഉരുകുന്നു നട്ടുച്ചമുകളില്‍
പോള്ളിയിഴയുന്നു നിഴലുകള്‍
ആളുന്നു സര്‍പ്പകുളം
 
എന്റെ നാഗതാന്മാര്‍ക്ക് പൊള്ളുന്നു
മാടനും യക്ഷിയും മറുതയും ഉരുകുന്നു
നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടോ വടവൃക്ഷങ്ങള്‍ പന്തലിച്ചോരു കാവ്‌?
തരുമോ എന്റെ കാവലാളുകള്‍ക്ക്
അല്‍പ്പമിടം
അല്‍പ്പം തണല്‍, തുടിച്ചുകുളിക്കാനൊരു കുളം
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )