പ്രണയം

Posted: ഒക്ടോബര്‍ 31, 2010 in Uncategorized

എന്റ്റെ പ്രണയം അത് ഞാന്‍ വിറ്റു

വിലപറഞ്ഞു വാങ്ങിയവന്‍ സ്വര്‍ണമായി അത് നിക്ഷേപിച്ചു

വില ഉയര്‍ന്നു തുഞ്ഞതെതുമ്പോള്‍ മറിചു വില്ക്കാമെന്നവന്

എന്റെ കഴുത്തില്‍ ചുറ്റിയ കയരിന്നു പണ്ടവും പകിട്ട്ടും കുടുതല്‍ ഉണ്ടെന് മറുവീട്ടുകാര്‍

അതാണോ പലപ്പോളും തലകുനിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് എന്റെ സംശയം

പക്ഷെ തൂകിനോക്കിയപ്പോള്‍ എന്റെ മനസ്സ് താങ്ങാനുള്ള മൂല്യം കയറിന്നു കുറവുണ്ട്

എന്നാലെന്താ തൂക്കത്തില്‍ മുന്നിലല്ലേ

എന്റെ പ്രണയം വില്‍ക്കെണ്ടിയിരുന്നില്ല പണയം വച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നു

പിന്നീടെപ്പോഴെങ്കിലും അല്‍പ്പാല്‍പ്പമായി തിരിചെടുക്കാമായിരുന്നു

പെണ് ബുദ്ധി പിന്‍ബുദ്ധി എന്നല്ലേ

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )