സ്വം

Posted: ഒക്ടോബര്‍ 31, 2010 in Uncategorized

 
നിന്റെ കണ്ണുകള്‍ ഒരു മൈക്രോസ്കൊപിലെന്നപോലെ വെളിച്ചത്തെ കടത്തി
എന്റെ ഉള്ളൊന്നു  തുരന്നെങ്കില്‍
 
ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രമല്ല
ഒട്ടേറെ ഭാണ്ട കെട്ടുകള്‍
ഞാന്‍ നിരങ്ങി നീങ്ങിയ വഴികളിലുടെ നീ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പോലുമില്ല
 
എന്നെ ചുട്ട പട്ടടകളില്‍ തീയെരിഞ്ഞടങ്ങിയിട്ടില്ല
പകുതി വെന്ത മജ്ജയില്‍ നിന്ന്  ഉയിര്തെഴുന്നെന്ല്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍                                                                   
 തീക്കനലുകളില്‍ ചന്ദനത്തിന്റെ മണം
ഒറ്റയ്ക്കിരുണ്ട് വെളുക്കുന്നു
ചിരിച്ച പകലുകലെക്കാള്‍  കരഞ്ഞ രാത്രികള്‍ തീക്ഷ്ണം
 
തുണ്ടം തുണ്ടമായി ആരോക്കയോ അറുത്തെടുത്തു
ആര്‍ക്കും കിട്ടിയതുമില്ല പൊരുള്‍
കാര്‍ന്നെടുത്തിരുന്നു സുക്ഷ്മാണുക്കള്‍
 
തത്വങ്ങള്‍ വിഴുങ്ങി ഞാന്‍ വാക്കുകള്‍ ചര്ധിച്ചു
വാക്കുകളില്‍ കനലിട്ടു കൂട്ടി ഞാന്‍ തീകാഞ്ഞു തണുത്തപ്പോള്‍
ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍ തീക്കാറ്റെന്നെ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു                                                                              
 
പൊള്ളി പൊളി പഴകിയതിനാല്‍ അറിഞ്ഞില്ല ഒന്നും
ഇനി തീ തുപ്പാന് വാകുകള്‍ മാത്രം
നിന്നെ ഒപ്പിയ കണ്ണാടികള്‍ മാത്രം
 
 
Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )